Radiodag 2003-09-14

Denna dag skulle 80-metersdipolen flyttas då den dels var för lågt, dels var i fel riktning. Det var mycket klättring i de stora träden runt Naturskolan. Det var inte det enklaste projekt som genomförts men med gott humör och den klättrande Johann kom den så småningom på rätt plats. Då nu inte alla medlemmar bor kvar i Ösmotrakten så genomfördes även ett QSO (samtal) med bl a SM7XOY Richard nere i Fågelmara i Blekinge. Även att bemästra sin radio kan ibland vara svårt tycker Erik (SM0YMB)